HOOLDUSTÖÖTAJA LÜHIKOOLITUS 

Toimumise aeg:  22. oktoober - 11. detsember 2019  

02. oktoober 2019   kell 9.00 – 16.15

Eesmärk:   Täiendada olemasolevaid ning omandada uusi teadmisi, oskusi ja hoiakuid tööks hooldustöötajana

Õppekava on koostatud järgides Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardit

 Koolitusel omandatavad teadmised ja oskused:

• Suhtlemine ja klienditeenindus. Meeskonnatöö – 16h
• Esmaabi baaskoolitus – 16h
• Hooldustöötaja kutse-eetika. Rahvatervise, terviseedenduse ja sotsiaaltervishoiu
alused – 8h
• Tervishoiu-ja sotsiaalhoolekande teenused – 8h
• Anatoomia, füsioloogia, patoloogia – 8h
• Arengupsühholoogia. inimese elukulg – 8h
• Hoolduse alused. Hooldus erinevate haiguste korral – 16h
• Vanuripoliitika. Eaka hooldus. Surija hooldus – 8h

Õpiväljundid:

Õppekava läbinu: 
• toetab ja abistab abivajajat elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimisel, järgides kutse-eetikat, inimõigusi, võrdse kohtlemise põhimõtteid ja valdkonnaga seotud õigusakte;
• hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ning vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel;
• arvestab abivajaja tervislikku seisundit ja toimetulekut füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse keskkonnaga suhtlemisel;
• annab abivajajale esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades tema tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust, vajadusel kutsub abi; kasutab esmaabivõtteid ja -vahendeid vastavalt olukorrale;

Koolituse edukalt lõpetanule väljastatakse Kalviti OÜ Koolituskeskuse tunnistus. 

Koolituse maht: 88 auditoorset tundi

 Lektorid: Ene Mattus, Aet Olle, Siiri Laur –kõik lektorid on oma valdkonna praktikud ja pikaaegse täiskasvanute koolitamise kogemusega

 Toimumise koht: Kalviti OÜ Koolituskeskuse koolitusklass, Oja 7, Põlva

 Maksumus: 1050.- € (hind sisaldab käibemaksu, materjale)

Täpsemat teavet küsi:         Tel. 5342 7026; e-mail: tiina at kalviti dot ee        

                           või vaata:      www.kalviti.ee