Koolitajad

 

Kristel Plakso – Lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika eriala matemaatik-pedagoogina. Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi infojuht. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2003.aastast.

Aet Olle –  Lõpetanud Tallinna Pedagoogikülikooli sotsiaaltöö eriala, magister. Omab pikaaegset töökogemust sotsiaaltöö valdkonnas, alates  2011.aastast Põlva Valla Hooldekodu juhataja.Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2010.aastast. 

 Ene Mattus - Lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vaimse tervise õenduse eriala. Omab pikaajalist töökogemust erakorralise meditsiini valdkonnas.  On läbi viinud hulgaliselt erinevaid turvalisuse teemasid käsitlevaid koolitusi (sh alko-narkoennetus) erinevatele eagruppidele üle Eesti. Omab Terviseedendaja, tase 6 kutset. Omab kauaaegset täiskasvanute koolitamise kogemust. Põlvamaa aasta koolitaja 2018.a.

Ene Tigas - Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, magister, eriala: kommunikatsioonijuhtimine. Omab 30-aastast kogemust lastega töötamisel kasvataja ja juhatajana. Tartu Ülikooli Väärtusarenduse koolitaja ja nõustaja. Omab kauaaegset täiskasvanute koolitamise kogemust. Omab täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutset.

 Siiri Laur –  Lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli inglise keele ja kirjanduse erialal, magister. Läbinud andragoogi ja kogemusnõustaja koolituse. Omab 27-aastast täiskasvanute koolitamise kogemust. Enda sõnul armastab suhtlemist, elus edasiminekut, õppimist ja õpitu rakendamist oma koolitustel.


Merlin Kirbits - Tartu Ülikool sotsiaalteaduse magister (haridustehnoloogia korralduse eriala). Lõpetanud ka Võrumaa Kutsehariduskeskuse infotehnoloogia eriala.

Viibeke Turba - Mainori Kõrgkool, rakenduspsühholoogia eriala. Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika tunnistus, Tartu Ülikool, sotsiaal-ja haridusteaduskonna koolikorralduse magistriõpe. Omistatud haridusteaduse magistri kraad. Omab täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutset.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja 2005. aastast, täiskasvanute koolitamise kogemus 2005. aastast.

Helen Vinne - Lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna füsioteraapia eriala. Omab pikaaegset töökogemust füsioterapeudina Põlva Haiglas. Töötab põhiliselt täiskasvanutega, kel esinevad neuroloogilised ja/või skeletilihaskonna probleemid. Juhendab füsioteraapi eriala tudengite praktikat. Ergonoomikaalaseid koolitusi/lühiloenguid on läbi viinud alates 2014. aastast.

Ene Paadimeister - Lõpetanud Tallinna Ülikooli koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala, omab koolieelse pedagoogika ja psühholoogia õpetaja ning koolieelse kasvatuse metoodiku kvalifikatsiooni.
Ene on olnud lasteaiaõpetaja, põhikooli õppejuht, noortevangla psühholoog, lasteaia juhataja, riikliku ohvriabi spetsialist. Ta on tegelenud ka perevägivalla teemaga ning on tegev Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu juhatuses ja lapsehoiuteenust osutavas eraettevõttes lapsehoiuteenuse valdkonna koordinaatorina.
Omab pikaaegset täiskasvanute koolitamise kogemust. On Tallinna Majanduskooli mittekoosseisuline lektor, koolitab ka ettevõtetes teemadel stress, motivatsioon, suhtlemine.