Ene Tigas

Ene on lõpetanud Tartu Ülikooli alushariduse pedagoogi eriala (bakalaureuse kraad) ja Tartu Ülikooliühiskonnateaduste instituudi (sotsiaalteaduste magister kommunikatsioonijuhtimises). On täiendanud oma teadmisi paljudel erinevatel koolitustel. Omab pikaaegset kogemust lastega töötamisel nii lasteaia õpetaja, õppealajuhataja kui direktorina. Ene töötab koolitajana alates 2012. aastast. Omab täiskasvanute koolitaja kutset, tase 6. Tegutseb nõustaja ja Coachina organisatsioonidele ja /või eraisikutele.

Ene Mattus

Ene on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala ja omab pikaajalist töökogemust erakorralise meditsiini valdkonnas. Läbinud spetsialisti õppe laste-ja noorte vaimse tervise õenduse suunal. Omab terviseedendaja kutset, tase 6. Ene on läbi viinud hulgaliselt erinevaid ennetuse-, terviseedenduse – ja esmaabi temaatikaga seonduvaid koolitusi (sh alko-narkoennetus) erinevatele sihtgruppidele üle Eesti. Ta valiti 2018. aastal Põlvamaa aasta koolitajaks.

Ene Paadimeister

Ene on lõpetanud Tallinna Ülikooli koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala ning talle on antud koolieelse pedagoogika ja psühholoogia õpetaja, koolieelse kasvatuse metoodiku kvalifikatsioon.
Ene on olnud lasteaiaõpetaja, põhikooli õppejuht, noortevangla psühholoog, lasteaia juhataja, riikliku ohvriabi spetsialist. Ta on tegelenud ka perevägivalla teemaga(nõustanud perevägivalla all kannatavate naiste tugirühma) ning on tegev Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu juhatuses ja lapsehoiuteenust osutavas eraettevõttes lapsehoiuteenuse valdkonna koordinaatorina.
Ene on Tallinna Majanduskooli mittekoosseisuline lektor ja Vändra Gümnaasiumi koolipsühholoog. Ene koolitab ka ettevõtetes teemadel stress, motivatsioon, suhtlemine.
Ulata Käsi MTÜ koolitajana tegutseb alates aastast 2009.